Zespół

Przemysław Borzymowski

adwokat

Adwokat Przemysław Borzymowski w 2007 roku ukończył studia na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie, z wynikiem bardzo dobrym, znajdując się w gronie 10 procent najlepszych absolwentów Uniwersytetu. Swoje doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej zdobywał od 2005 roku w Studenckiej Poradni Prawnej UWM w Olsztynie, w której pełnił również funkcję wiceprezesa. W 2011 roku z wynikiem bardzo dobrym ukończył aplikację adwokacką, którą odbywał w Kancelarii Adwokackiej adwokata Romana Zielińskiego. Adwokat Przemysław Borzymowski posiada również doświadczenie dydaktyczne. W latach 2007-2011 wykładał przedmioty prawnicze w Wyższej Szkole Informatyki I Ekonomii TWP w Olsztynie oraz Policealnej Szkole AP Edukacja. Mecenas Przemysław Borzymowski biegle włada językiem angielskim. W 2011 roku ukończył kurs prawniczego języka angielskiego zakończony pozytywnym wynikiem z egzaminu.

Przemysław Borzymowski

Marcin Kaczyński

adwokat

Adwokat Marcin Kaczyński w latach 2002-2007 studiował na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie na kierunku Prawo. W 2007 roku - z oceną bardzo dobrą - obronił pracę magisterską napisaną w Katedrze Prawa Cywilnego pod kierownictwem prof. dr hab. Mieczysława Goettel ("Systemy ochrony nabywcy wadliwego przedmiotu umowy kupna-sprzedaży"). W tym samym roku rozpoczął aplikację adwokacką w ramach Izby Adwokackiej w Olsztynie. Całość okresu aplikacji spędził w Kancelarii Adwokackiej Adwokata Rajmunda Żuka w Olsztynie. Po zdaniu egzaminu adwokackiego z oceną bardzo dobrą w 2011 roku uzyskał wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Olsztynie. Interesuje się historią, psychologią i sportem.

Marcin Kaczyński

Renata Stachelska

asystentka prawna

Renata Stachelska jest absolwentką kierunku administracja na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacja administracja służb ochrony porządku publicznego. Obroniła pracę dyplomową z zakresu prawa karnego procesowego. W Kancelarii dba o ogół spraw administracyjno-biurowych. Wcześniej zdobyła doświadczenie zawodowe pracując w prokuraturze i innej kancelarii adwokackiej. Interesuje się prawem karnym i medycyną sądową.

Renata Stachelska