O kancelarii

Kancelarie Adwokackie CELSUS świadczą profesjonalną pomoc prawną z zakresu prawa: cywilnego, karnego, gospodarczego, rodzinnego, administracyjnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Cechuje nas pełne zaangażowanie w prowadzeniu każdej powierzonej nam sprawy. Zawsze poszukujemy optymalnych rozwiązań i wyczerpująco informujemy naszych klientów o wszelkich możliwościach i zagrożeniach związanych z różnymi możliwościami rozwiązania przedstawionego nam problemu. Takie podejście wymaga od nas głębokiej i wszechstronnej wiedzy prawniczej, umiejętności przewidywania różnych wariantów rozwoju sytuacji i całkowitej lojalności w relacjach z klientem. Wierzymy, że relacje te muszą opierać się na wzajemnym zaufaniu, uczciwości oraz dyskrecji. Osiągnięcie wyznaczonego przez nas celu często wymaga wiedzy i doświadczenia w różnych dziedzinach wiedzy i nauki. Dlatego współpracujemy ze specjalistami różnych specjalności (np. z zakresu z zakresu psychologii, pedagogiki, czy rachunkowości).

Jesteśmy przekonani, że nikt nie jest "alfą i omegą" i dlatego czasami w niektórych kwestiach konsultujemy się również z innymi adwokatami i radcami prawnymi. Dzięki tej otwartości na wiedzę i doświadczenie innych osób, zapewniamy naszym klientom najwyższą jakość usług.